Msc Branislav Knežević

Direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada, Srbija

Direktor Turističke organizacije Grada Novog Sada od 2013. godine.
Završio Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu na kojem je odbranio dva Master rada 2009. i 2016. godine.
Pored funkcije direktora u TONS-u, u svoj karijeri učestvovao je u radu organizacionih odbora i radnih tela sajmova i manifestacija po kojima je Novi Sad prepoznat kao popularna turistička destinacija.
Takođe, bio je učesnik radne grupe Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i tom prilikom doprineo izradi kataloga radnih mesta u oblasti turizma.
U periodu rukovоđenja Turističkom organizacijom Grada Novog Sada, Novi Sad beleži značajan rast noćenja turista od 104%. Rad TONS-a je krunisan brojnim nagradama i priznanjima, poput nagrade za najbolju turističku organizaciju u Srbiji za 2018. godinu „Turstički cvet“, zatim nagrade „Šampion turizma“ za 2014, 2016, 2018. godinu koju dodeljuje Turistička revija „YU Travel“, nagrade „Zlatni Pincum“ za najbolji srpski turistički film na „Međunarodnom festivalu SILAFEST’18“ kao i priznanje od strane „Lonely Planet“-a i portala „European Best DestInation“ koji su Novi Sad uvrstili u top 10 turističkih destinacija.

Novi Sad je postao popularna turistička destinacija, a Turističkla organizacija moderna organizacija koja je prepoznata po svojim kampanjama, turističkim proizvodima i kreativnom radu.