Miralem Mešković

Direktor Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, BiH

Miralem Mešković rođen 1963. godine, gimnaziju je završio u Kladanj, Ekonomski fakultet u Sarajevu,Univerzitet u Sarajevu i Fakultet za poslovne studije,Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Bio je Vršilac dužnosti Voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona; Direktor Turističke zajednice Opštine Kladnja; Samostalni referent za turizam i ugostiteljstvo u Općinskoj službi za budžet,finansije i opću upravu Općine Kladanj; Kantonalni turističko –ugostiteljski inspektor u Ministarstvu trgovine i turizma Tuzlanskog kantona; Inspektor za tržište,ugostiteljstvo i turizam Općina Kladanj; Referent plana,analize i statistike u organu uprave Općine Kladanj, a od novembra 2016 stručni saradnik za razvoj u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona.Trenutno obavlja funkciju direktora TZ Tuzlanskog kantona. Stručni radovi: “Ruralni turizam na području Tuzlanskog kantona”; priredio/koautor “Priručnik za turističke vodiče Tuzlanskog kantona”; Saradnik na izradi publikacije “Ekološka poljoprivredna prozvodnja hrane na području Tuzlanskog kantona”; Kourednik publikacije “Ekološki turizam-potencijal razvoja u Tuzlanskom kantonu”; Priredio /autor “Turistička karta Tuzlanskog kantona”.