KONKURS FIJET SRBIJA ZA DOMAĆE I STRANE NOVINARE, INFLUENSERE I BLOGERE

JAVNI KONKURS za godišnju nagradu ” Milorad Rajčević”

Udruženje turističkih novinara i pisaca u turizmu FIJET Srbija raspisuje
JAVNI KONKURS
za godišnju nagradu ” Milorad Rajčević

The association of tourism journalists and writers in tourism FIJET Serbia is announcing a
PUBLIC COMPETITION
for the annual “Milorad Rajčević” award

Konkurs je namenjen svim zainteresovanim autorima turističkih medijskih sadržaja (putopisi, reportaže, dokumentaristika…) u sledećim formatima:

The competition is open to all interested authors of tourism media content (travel books, reports, documentaries…) in the following formats:

1. TV

2. RADIO

3. ŠTAMPANI MEDIJI – PRINTED MEDIA

4. VEB PORTALI – WEB PORTALS

5. DRUŠTVENE MREŽE – SOCIAL NETWORKS

6. INOSTRANI MEDIJI – FOREIGN MEDIA

Prijavljene radove će ocenjivati stručna komisija FIJET Srbija u sastavu: Marina Jablanov-Stojanović, Kamenko Milenković i Vladimir Jovanović.

Submitted works will be evaluated by the FIJET Serbia expert committee consisting of: Marina Jablanov-Stojanović, Kamenko Milenkovic and Vladimir Jovanović.

Konkurs je otvoren od 1. do 31. oktobra 2023. godine.
The contest is open from October 1 to October 31, 2023.

Opšti uslovi- General terms:

1. Medijski sadržaj mora biti posvećen turizmu u Republici Srbiji.
Media content must be dedicated to tourism in the Republic of Serbia.

2. Nagrađuje se pojedinačna objava, a ne opus autora.
An individual post will be rewarded, not entire authors work.

3. Razmatraju se samo objave publikovane ili emitovane u 2023. godini.
Only announcements published or broadcast in 2023 will be considered.

4. Dostavlja se elektronski ispunjen prijavni list i biografija autora.
Online aplication form and author’s biography need to be submited.

Prijave slati na e-adresu – Applications should be sent to the e-mail address fijet.serbia@gmail.com

Prijava za Javni konkurs FIJET Srbija 2023 Application for the FIJET Serbia 2023 Public Competition: https://fijet.rs/wp-content/uploads/2023/09/Prijavni-list-za-Javni-Konkurs-FIJET-Srbija-2023.doc

Izvor: FIJET Srbija

Foto: FIJET Srbija