Brestovačka banja – Jedna od najstarijih banja u Srbiji

Brestovačka banja je banja u istočnoj Srbiji, smeštena blizu sela Brestovac kod Bora. Nalazi se na nadmorskoj visini od 385 metara i ima umereno-kontinentalnu klimu. Vulkanska aktivnost, koja se dešavala u prošlosti, i složen geološki sastav terena uticali su na pojavu termomineralnih izvora, na ovom području. Temperatura vode na izvorima iznosi od 20 do 41°C. Brestovačka banja – Šta možete videti u njoj? Brestovačka banja je jedna od najstarijih banja u Srbiji i smeštena je svega 8 kilometara jugozapadno od Bora, zajedno sa rečicom Pujicom. Nakon arheološki analiza utvrđeno je da su lekovitu vodu Brestovačke banje otkrili Rimljani. Banja je svoj procvat doživela za vreme vladavine Miloša Obrenovića. Upravo iz perioda njegove vladavine se ovde nalaze vrlo značajni objekti, koji su pod zaštitom države: 1. Konak kneza Miloša izgrađen 1837. godine 2. Dvorac kneza Aleksandra Karađorđevića 3. Ugostiteljski objekat Srpska kruna 4. Okružna zgrada 5. Letnjikovac kralja Petra prvog 6. Tursko kupatilo.
Lekovita voda i šume Brestovačke banje Brestovačku banju okružuje bujno zelenilo, koje se prostire na gotovo 90 hektara, što ovu banju svrstava u grupu banja sa najvećim šumskim pojasom u čitavoj Evropi. Banja poseduje izvore sa blago sumporovitom i oligomineralnom vodom, temperature od 20 do 41°C, koja se koristi u lečenju raznih bolesti, kao što su: degenerativne bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova Zapaljenskih i reumatskih bolesti Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema Zapaljenskih oboljenja kože i sluznica Hroničnih ženskih polesti Opštih bolesti i iscrpljenosti organizma.
Sastav termalnih voda Brestovačke banje Vode Brestovačke banje spadaju u grupu najlekovitijih voda kod nas. Na lekovitost ovih voda utiče sadržaj i veoma dobar međusobni odnos raznih hejmiskih elemenata i mikroelemenata kao što su kalijum, kаlcijum, fluor, nаtrijum, silicijum, hlor, jod, brom, mаgnezijum, oksidi gvožđа, аluminijumа, litijumа, mаngаnа, cinkа, rubidijumа, kobаltа, bаkrа i fosfаtа, kаo i blаgo rаdioаktivni elementi urаn, rаdijum i rаdon. Postoji čak 10 termomineralni izvora, čija je temperatura od 32 do 40 stepeni celzijusovih. U video prilogu ispod, možete pogledati šta sve možete videti i obići u Brestovačkoj banji:
Izvor: https://www.srbijapodlupom.com/brestovacka-banja/ Foto: brestovackabanja.co.rs Video: Youtube/Zoran M. Stokic