dr Dragana Božić

Direktor Turističke organizacije Niš

Dragana Božić, doktor ekonomskih nauka, rođena 1983. godine u Nišu. Doktorirala u ekonomskoj oblasti-Makroekonomija; završila master studijski program- Menadžment u turizmu i diplomirala u oblasti finansijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
Od 2006. godine je radno angažovana kao rukovodilac pravnih lica i institucija u privatnom i javnom sektoru. Od 2010. godine je nosilac i licence organizatora putovanja sa realizovanim brojnim aranžmanima, kongresima, seminarima, sajmovima, manifestacijama i festivalima. Od 2016. godine do 2021. godine je, kao direktor Studentskog kulturnog centra, angažovana u Gradu Nišu u brojnim radnim grupama za izradu strateških dokumenata u razvoju kulture i turizma, kao i u realizaciji kulturno-umetničkih, obrazovnih, turističkih i sportskih manifestacija čiji je organizator Grad Niš. Od 2021. godine je direktor Turističke organizacije Niš i organizator Međunarodnog sajma turizma u Nišu.
Poslednjih godina je angažovana u različitim međunarodnim projektima i projektima finansiranih od ministarstava Republike Srbije; edukator u u okviru neformalnog sistema obrazovanja odraslih iz oblasti ekonomije; autor je više naučno-stručnih radova u oblasti javnih finansija; član Instituta za menadžment ljudskih resursa i registrovani konsultant u okviru BAS programa za pružanje savetodavnih usluga u razvoju preduzetništva u Srbiji u okviru programa Evropske banke za obnovu i razvoj.