Ivana Rebić

Turistička organizaciji opštine Budva, Crna Gora

Ivana Rebić, diplomirani pravnik, zaposlena u Turističkoj organizaciji opštine Budva od 2017. godine, učesnik brojnih projekata za razvoj preduzetništva u turizmu, angažovana na različitim projektima iz oblasti kulture i manifestacionog turizma govori engleski njemački, sluzi se francuskim jezikom.