Katarina Stojmanovski

Miross agencija Beograd

Nakon studija Fakulteta političkih nauka u Beogradu smer diplomatija i Ekonomskog fakulteta, smer marketing otpočinje rad u Miross agenciji. Tokom 15 godina rada u Mirossu učestvovala u organizaciji brojnih domaćih i medjunarodnih kongresa, procesima kandidature za medjunarodne dogadjaje i korporativnih dogadjaja u zemlji i svetu. Miross agencija je jedan od osnivača Eventarchitect grupe svetskih agencija na polju organizacije dogadjaja, dobitnik nagrade Eventex-a kao najbolja agencija za organizaciju dogadjaja, aktivna članica ICCA, IATA, UZAKROTA, ATG, LCC