Marko Radic

Marko Radić

Rukovodioc Sektora za Promociju Turizma Republike Srpske, TORS, BiH

Marko Radić rodjen je u Dubrovnniku, školovanje završio u Beogradu, a pored Trebinja u kome je jedno vreme živeo i radio, sada radi u Turističkoj organizaciji Republike Srpske u Banjaluci.

Do dolaska u TORS, poslednje četiri godine, radio je kao director TO Grada Trebinja na unapredjenju turističke ponude kroz kvalitetno planiranje i promociju Grada na domaćem i inostranom tržištu. Zahvaljujući liderskoj poziciji i dobrom timskom radu Trebinje je poslednjih godina postalo izuzetan turistički centar koji iznova obara sve rekorede.

Marko je od proleća 2021. godine na radnom mestu rukovodioca sektora za promociju turizma Republike Srpske, a dve godine je bio i predsednik Koordinacionog odbora TORS-a, a od 2019. neformalno obavlja i funkciju savetnika ministra za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu BIH, za oblast turizma.