Milos Curuvija

Miloš Ćuruvija

Vlasnik i osnivač konsultantske kompanije Futurizam doo, Srbija

Dr Miloš Ćuruvija je profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi “prof. dr Radomir Bojković” iz Kruševca. Jedan je od osnivača katedre za turizam na Visokoj školi. Veoma bogato i široko iskustvo na različitim poslovima i projektima iz oblasti turizma od gotovo 25 godina. Vlasnik je i osnivač konsultantske kompanije Futurizam doo koja poslujeviše od deset godina. Takođe, deo svoje karijere je posvetio turističkom vođenju i osnivač je i potpredsednik Nacionalne asocijacije turističkih vodiča, gde je i njihov predstavnik u Svetskom udruženju turističkih vodiča.

Veoma aktivno učestvuje u različitim turističkim projektima na Bliskom istoku i širom sveta. Svoja istraživanja publikuje kroz naučne i stručne radove iz oblasti turizma u časopisima i na naučnim konferencijama. U toku akademske i radne karijere stekao je različita iskustva, a posebno u okviru pisanja strateških dokumenata i vođenja odgovornih projekata. Osoba je koja veoma dobro poznaje savremene trendove u turizmu te je i vrsni poznavalac stanja turizma u regionu ali i svetu. Oženjen je i uspešan otac troje dece.