Mladen Šukalo

Turistička organizacija grada Banja Luka, BiH

RADNO ISKUSTVO, od decembra 2004 do danas:
Samostalni stručni saradnik za razvoj turizma, planiranje, izradu i implementaciju projekata i turističku propagandu
JU Turistička organizacija grada Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 87, 78000 Banja Luka, www.banjaluka-tourism.com
Zaposlen sam na poziciji Samostalni stručni saradnik u Javnoj ustanovi Turistička organizacija grada Banja Luka, gdje radim kao stručnjak za pitanja razvojnih projekata, održivi razvoj, planiranje, turistički marketing, turistički PR, informativno-analitičke poslove. Kroz dugogodišnji rad u JU TOBL-om realizovao sam brojne projekte i aktivnosti od kojih ističem sljedeće:
▪ Promotivna kampanja: „Upoznaj – doživi – zavoli“, 2005.
▪ Promotivni materijali: „Banja Luka Discover“, „Banja Luka vode“ itd. – autor, 2005 – 2006.
▪ Predstavnik TOBL-a u turističkom klasteru Krajina, 2005.
▪ Autor i realizator međunarodnog CIOFF festivala Kozara etno, 2005 – 2022.
▪ Učešće u organizovanju Evropskog i Svetskog prvenstva u raftingu, 2005. i 2009.
▪ Autor i realizator projekta Ruralni turizam Banje Luke 2010 – 2011.
▪ Program Evropske unije „CARDS“: projekat: Vrbas Adventure Resort – PR i koordinator projekta ispred JU Turističke organiozacije grada Banja Luka, 2007 – 2009.
▪ Evropski transnacionalni program Adrion: projekat „Transnacionalni parkovi i baštenski resursi na jadranskom i jonskom turističkom tržištu“ – rukovodilac projekta ispred JU Turističke organiozacije grada Banja Luka, 2020 – 2023.