Olivera Todorović

zamenik direktora Turističke organizacije opštine Višegrad, BiH

Rođena 1959 godine u Višegradu, Pravni fakultet završila u Sarajevu 1983. god. Po završetku studija radila u konfekciji „ Alhos“ u Višegradu kao rukovodilac pravne službe , a u periodu od 1992. do 2006. godine kao direktor konfekcije.
Osnivanjem Turističke organizacije opštine Višegrad 2006. godine imenovana je za direktora , a na istoj poziciji ostala je sve do 2022. godine, trenutno obavlja poslove zamjenika direktora turističke organizacije.