Sokol Hoxha

Sokol Hoxha

Osnivač TA Shkodra travel, Suvlasnik TA INTOURS i hotelske grupacije “Harmonia hotels group“

Sokol Hoxha živi i radi u Šhkoderu ( Skadru) u kome je još davne 1999. godine osnovao turističku agenciju Shkodra travel koja je bila medju prvim privatnim agencijama u Abaniji. Već 2006. godine postaje suvlasnik turističke agencije INTOURS u Tirani i rastuće hotelske grupacije“Harmonia hotels group“ koja ima nekoliko elitnih hotela na jadranskoj obali.

U poslovnoj zajednici ATA – Albanien Tourism Asosation, je predsednik za turoperatore Zbog izuzetnih zasluga na povezivanju turističkih privreda u regionu, izabran je na funkciju počasnog konzula Crne Gore u Albaniji.