Najbrže rastuća grana turizma

Cikloturizam podrazumeva sve aktivnosti vezane za putovanja koje uključuju bicikl, a osim očiglednih benefita koje biciklizam pruža, u osnovi je jedina svrha uživanje
Prema podacima Evropske biciklističke federacije, doprinos EU ekonomiji od biciklizma je 44 milijarde evra, što trenutno čini cikloturizam jednu od najbrže rastućih grana turizma na svetu.

Sve više zemalja se odlučuje da promeni dosadašnju praksu upravljanja razvojem i poslovanjem u turističkom sektoru. U cilju praćenja zelene i digitalne tranzicije, izgrađuje se sve više pešačkih i biciklističkih staza, sportsko-rekreativnih centara i obezbeđuje sve više sadržaja za aktivan odmor.

Jedan od takvih primera je zabeležen u našem regionu, u okviru Dubrovačko-neretvanske županije koja je, u sklopu evropskog projekta MIMOSA, a u saradnji sa turističkim zajednicama na svom području, izradila Operativni plan razvoja cikloturizma.
Ovakve aktivnosti bi vrlo brzo mogle da postanu praksa i u ostalim zemljama regiona, računajući i Srbiju, koja u smislu cikloturizma i aktivnog odmora zaista ima šta da ponudi turistima.

Izvor: https://tumagazin.rs/

Foto: https://tumagazin.rs/