Zlatibor se razvija kao centar banjskog i ski turizma

Opština Čajetina objavila je poziv na rani javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije za naselje Zlatibor – II faza kojim se želi formirati temelj za budući razvoj turizma na ovoj atraktivnoj destinaciji.

Cilj izrade plana jeste prevazlaženje postojećih ograničenja koja postoje na ovom području koje obuhvata više od 9.000 ha površine. Predviđena je izmena postojećih saobraćajnica kako bi putevi bili prilagođeni faktičkom stanju i objektima koji će biti građeni na terenu. Takođe, navodi se i da nova generalna regulacija terena treba da doprinese promeni namene brojnih površina koje će u budućem periodu biti predviđeni za izgradnju objekata za smeštaj turista. Za ovu namenu predviđeno je oko 2.000 ha površine.
Kada je razvoj turizma u pitanju, očekivanja su da će na Zlatiboru biti dalja investiranja u proširenje kapaciteta. U planju je uključivanje vazdušne banje Zlatibor u sistem priznatih međunarodnih lečilišta. Izgradnja novih i savremenih smeštajnih kapaciteta ubrzala bi ovaj posao. Pored smeštaja, kako navode iz opštine Čajetina, potrebno je poraditi i na sadržaju. Za unapređenje ovog aspekta planira se organizovanje rekereativnih sadržaja uz održavanje domaćih i međunarodnih seminara i programa.

Pored banjskog turizma, u narednom periodu pažnja će biti posvećenja i razvoju zimsko-sportsko-rekereativnog turizma sa ciljem intenzivnijeg dolaska skijaša. Za tu svrhu planira se izgradnja hotela visoke kategorije, žičare i neophodne pristupne saobraćajnice.
Za privlačenje većeg broja posetilaca potrebno je unaprediti sadržaje koji će privući turiste da posete Zlatibor. Prema definisanim ciljevima, koji su objavljeni u Planu detaljne regulacije, planira se organizacija brojnih zimskih sportova (hokej na ledu, boćanje na ledu, karling…), zatim uređenje izletišta, pešačkih staza, ali i stvaranje kamp prostora za one posetioce koji na malo drugačiji način žele da uživaju u čarima planinskog turizma.

Ambicije za unapređenje turističke ponude na Zlatobru mogu početi da se ostvaruju tek onog momenta kada se reguliše infrastruktura i namena zemljišta na kojem će se širiti postojeći kapaciteti. Sa takvim zaključkom predstavjen je i novi Plan generalne regulacije opštine Čajetina za naselje Zlatibor II.

Izvor: https://www.turistickizurnal.com/
Foto: Turistička organizacija Zlatibor