AP VOJVODINA U 2023. GODINI BELEŽI PORAST DOLAZAKA TURISTA SA VEĆIM UDELOM STRANIH TURISTA

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, Autonomna Pokrajina Vojvodina je u periodu od januara do decembra meseca 2023. godine posetilo 707.599 turista, što predstavlja porast u iznosu od 2,9% u odnosu na 2022. godinu. Od tog broja, domaći turisti su ostvarili 346.086 dolazaka, dok su strani turisti ostvarili 361.513 dolazaka, što predstavlja porast u iznosu od 8,2% u odnosu na 2022. godinu. Navedeni turistički promet je prevazišao za 25,9% rezultate iz 2019. godine, koja je do sada bila rekordna godina po turističkom prometu.

Ukupan ostvareni broj noćenja u 2023. godini u Pokrajini iznosi 1.948.684. Domaći turisti su ostvarili 965.017 noćenja, dok su strani posetioci ostvarili 983.667, što predstavlja porast u iznosu od 4,5% u odnosu na 2022. godinu.

Najposećeniji grad u 2023. godini bio je Novi Sad, sa ostvarenih 234.708 dolazaka i 567.926 noćenja turista. Zatim slede Subotica sa ostvarenih 154.940 dolazaka i 351.285 noćenja, Sombor sa ostvarenih 18.089 dolazaka i 47.028 noćenja, Vršac sa ostvarenih 17.370 dolazaka i 38.457 noćenja. Najposećenija banja je banja Vrdnik, gde je zabeležen porast dolazaka turista u iznosu od 13,2% i porast broja noćenja u iznosu od 9%. Fruška gora je bila veoma poželjna destinacija u 2023. godini, kako za domaće tako i strane turiste, sa ostvarenih 93.688 ukupnih dolazaka, što predstavlja porast u iznosu od 15% u odnosu na 2022. godinu.

Kada govorimo o zemlji porekla stranih turista, Pokrajinu su u 2023. godini najviše posećivali turisti iz Turske, Ruske Federacije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Rumunije, Poljske i Severne Makedonije.

Info centar Turističke organizacije Vojvodine su u prethodnoj godini najviše posećivali pre svega domaći turisti, dok od stranih turista prednjače posetioci iz Ruske Federacije, Nemačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Hrvatske itd.

Izvor: Vojvodina.travel

Foto: Pixabay