Pomoć države hotelijerima u Srbiji

Zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom koronavirusa, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je javni poziv za dodelu subvencija za hotelijere. Ko ima pravo da aplicira i koji su uslovi za dobijanje pomoći?

Pomoć hotelskoj industriji je neophodna, a država dodeljuje 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici. Rok za podnošenje zahteva je 12. mart 2021. godine, ističe Srbija danas.Pomoć hotelskoj industriji je neophodna, a država dodeljuje 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici. Rok za podnošenje zahteva je 12. mart 2021. godine, ističe Srbija danas.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju sledeće uslove:

• Privredni subjekt je nosilac rešenja o kategorizaciji, podnosilac zahteva za obnovu rešenja o kategorizaciji zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva ili podnosilac zahteva za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koji se prvi put kategoriše zaključno sa 10.02.2021. godine, za hotel koji se nalazi na području jedinica lokalne samouprave sa spiska koji je sastavni deo Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;

• Da nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;• Da nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak;

• Da se nad privrednim subjektom se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);

• Da se nad privrednim subjektom se ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

• Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti podnosiocu zahteva ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje se donosi rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva i navedenih pojedinačnih iznosa subvencija po individualnom ležaju i smeštajnoj jedinici, pod uslovom da ukupno dodeljeni nominalni iznos subvencije po korisniku ne prelazi 800.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

• Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor.• Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor.

• Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od dana stupanja na snagu Programa zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći.

Izvor: tumagazin.rs