Kvalitetna voda na crnogorskim kupalištima

Institut za biologiju mora je sproveo analizu kvaliteta vode na 110 lokacija u Crnoj Gori, i prema dobijenim rezltatima, morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju
Uzorci vode uzeti na različitim lokacijama pokazali su da je na 85,5% lokacija voda odličnog kvaliteta, na 6,4% dobrog, dok je na 8,2% bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Analizu morske vode radi Institut za biologiju mora za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom na svakih 15 dana, a program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode obavlja se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupnog broja lokacija, 18 se nalazi u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u opštini Budva, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru i 21 u opštini Herceg Novi.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i svi relevantni podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na zvaničnoj internet stranici.

Izvor: https://tumagazin.rs/

Foto: https://tumagazin.rs/