Beogradski Turistički & MICE Forum​

21-22.
Novembar 2023.​

Beogradski Sajam / Hala 4
Konferencijska sala na Galeriji

Satnica

Turistička organizacija Beograda, Centar za razvoj turizma CERTUS u saradnji s Turističkom prizmom i ove godine organizuju BEOGRADSKI TURISTIČKI & MICE Forum, koji će biti održan 21. i 22. novembra na više lokacija. Naime, prvog dana je predviđen „program umrežavanja“ kako bi se učesnici što bolje međusobno upoznali u neformalnoj atmosferi, a drugi dan je posvećen radnim aktivnostima i biće upriličen na Beogradskom sajmu.

Prvi dan – 21. novembar

15:30

Obilazak Beograda Autobusom

Skup učesnika na Trgu Nikole Pašića, prekoputa Skupštine Srbije, odakle će biti polazna tačka za obilazak Beograda autobusom uz stručnog vodiča (panoramsko razgledanje, poseta pojedinim znamenitostima grada…)

19:00-22:30​

Koktel Dobrodošlice Sa Večerom

Lokacija: IMPACT HUB, Makedonska ulica 21

Drugi dan – 22. novembar

09:00-09:45

Prijave i registracija učesnika

Beogradski sajam, hala IV, velika sala na spratu, ULAZ kod izlaznih rampi za naplatu parkinga

10:00-10:45​

Pozdravna reč Zvaničnika i Organizatora

Izjave za medije i kafe pauza će uslediti nakon pozdravne reči

10:45-11:45​​

Prvi Panel

SNAGA U SARADNJI, UMREŽAVANJE GRADOVA U TURIZMU

11:45-12:00​​


Pauza

12:00-13:00

Drugi Panel

TURIZAM VELIKIH GRADOVA I ODRŽIVI RAZVOJ

13:00-13:15​


Kafe Pauza

13:15-14:45

Predavanja

Pojedinačna predavanja iz oblasti kongresne industrije:
Rob Davidson: Trends in The Conference Industry (only English)
Adem Braco Suljić: Održivost u MICE industriji – event, venue, destinacija ili…
Katarina Stojmanovski: MICE u Srbiji i regionu iz ugla organizatora događaja
Andrea Knezy: Beograd – centar MICE industrije jugoistočne Evrope

14:45-15:00​


Pauza

15:00-15:30​

PRIZMA 2023

Dodela nagrade PRIZMA za novi kvalitet u turizmu 2023

15:30-17:00​

Ručak

Zajednički ručak za goste i učesnike

Paneli

Prvi Panel – SNAGA U SARADNJI, UMREŽAVANJE GRADOVA U TURIZMU

Moderator: Miodrag Popović, v.d. direktora Turističke organizacije Beograda
Uvodna reč i postavljanje problema case study: Ljubiša Nešovanović, Robinson Adventure Team General Manager

Uvod: U eri globalne povezanosti, gradovi unutar regiona sve više prepoznaju potencijal za zajedničke napore za podsticanje turizma. I ovaj forum je zato posvećen regionalnoj saradnji u turizmu sa ambicioznom idejom da definiše platformu za zajedničke ciljeve, resurse i strategije. Ovaj forum bi trebalo da istražuje značaj regionalne povezanosti gradova u u transformaciji turizma, podsticanju održivog razvoja i stvaranju kolektivnog identiteta koji povećava privlačnost čitavog regiona.

Iskorištavanje kolektivnih resursa: Jedna od primarnih prednosti saradnje gradova u oblasti turizma leži u udruživanju resursa. Gradovi unutar regiona se često suočavaju sa sličnim izazovima i mogućnostima. Različitim vidovima saradnje, kao što su marketinške kampanje, podsticanje projekata regionalnog razvoja infrastrukture i promotivne aktivnosti koje koriste kolektivne snage regiona. Sve navedeno omogućava gradovima da postignu značajniji uticaj i vidljivost nego što bi mogli pojedinačno.

Marketing i brendiranje: Regionalno povezivanje gradova igra ključnu ulogu u kreiranju i promovisanju jedinstvenog identiteta brenda za čitavu oblast. Zajedničke marketinške inicijative mogu istaći jedinstvene kulturne, istorijske i prirodne atrakcije regiona, predstavljajući ubedljivu priču potencijalnim posetiocima. Kohezivan imidž brenda ne samo da privlači turiste, već i jača identitet gradova, podstičući osećaj ponosa među stanovnicima.

Diverzifikacija turističke ponude: Kroz saradnju, gradovi mogu da diverzifikuju svoju turističku ponudu tako što će iskoristiti prednosti jedni drugih. Na primer, jedan grad može biti specijalizovan za istorijska mesta, dok se drugi ističe u kulinarskim iskustvima. Unakrsnim promovisanjem atrakcija, gradovi unutar udruženja mogu kreirati sveobuhvatne i raznovrsne rute koje zadovoljavaju širi spektar interesovanja putnika. Ova diverzifikacija povećava ukupnu konkurentnost regiona na turističkom tržištu.

Razvoj infrastrukture i povezanost: Gradovi se mogu zalagati i promovisati u zajedničke infrastrukturne projekte koji poboljšavaju povezanost između gradova. Efikasne transportne mreže, besprekorni granični prelazi i dobro osmišljeni turistički krugovi doprinose fluidnijem i prijatnijem iskustvu putovanja. Poboljšana povezanost ne samo da koristi turistima, već i olakšava ekonomsku saradnju, jer kretanje roba i usluga postaje efikasnije.

Upravljanje krizama i otpornost: U vremenima kriza, kao što su prirodne katastrofe ili globalne pandemije, regionalna gradska udruženja mogu da obezbede mrežu podrške za gradove članice. Kolaborativne strategije upravljanja krizama, deljenje resursa i razmena informacija mogu pomoći gradovima da se efikasnije snalaze u izazovima. Otpornost turističkog sektora unutar regiona je ojačana kada gradovi rade zajedno na rešavanju zajedničkih zabrinutosti i neizvesnosti.

Izazovi i rešenja za saradnju: Dok su prednosti regionalnih gradskih udruženja u turizmu očigledne, mogu se pojaviti izazovi kao što su konkurencija između gradova članica, sukobi interesa i različiti regulatorni okviri. Efikasna saradnja zahteva otvorenu komunikaciju a i posvećenost pronalaženju rešenja od koristi celom regionu.

Drugi Panel – TURIZAM VELIKIH GRADOVA I ODRŽIVI RAZVOJ

Moderator: Slobodan Unković, pomoćnik direktora Turističke organizacije Beograda
Uvodna reč i postavljanje problema case study: Prof. dr Jovan Popesku

Uvod: U eri globalizacije i urbanizacije, gradovi igraju ključnu ulogu u oblikovanju društveno-ekonomskog pejzaža u svetu. Među različitim sektorima koji doprinose dinamici razvoja gradova, turizam se nameće kao ključni igrač. Sinergija između gradova u oblasti turizma ima potencijal ne samo da poboljša iskustvo posetilaca već i da podstakne održivi ekonomski rast. Ovaj segment foruma se bavi značajem saradnje gradova u turizmu i načinom na koji zajednički napori mogu stvoriti otporniji i održivi sektor turizma i uopšte, usluga.

Dinamički pejzaž urbanog turizma: Urbani turizam se proteže izvan tradicionalnih poimanja koja počinju i završavaju se hotelskim i drugim smeštajem i obuhvata raznoliku lepezu usluga, uključujući restorane, prevoz, kulturne, sportske događaje i rekreativne aktivnosti. Međuzavisnost ovih elemenata zahteva saradnju između gradova kako bi se optimizovalo celokupno iskustvo. Saradnja može imati različite oblike, kao što su razmena iskustava, zajedničke marketinške inicijative i razvoj infrastrukture.

Razmena znanja i najbolje prakse: Gradovi mogu da uče jedni od drugih. Uspostavljanjem platformi za razmenu znanja, urbani centri mogu da dele najbolje prakse, inovativna rešenja i strategije za rešavanje zajedničkih problema.

Održivost i odgovoran turizam: Koordinirani napori u turizmu mogu promovisati održive prakse i odgovoran turizam. Gradovi mogu da sarađuju na ekološkim inicijativama, strategijama za smanjenje otpada i programima angažovanja zajednice. Usklađujući svoje ciljeve održivosti, gradovi mogu kolektivno smanjiti uticaj turizma na životnu sredinu i podstaći odgovorniji pristup putovanju.

Izazovi i rešenja: Dok su prednosti saradnje gradova u turizmu očigledne, mogu se pojaviti izazovi kao što su konkurencija za resurse, različiti prioriteti i logističke složenosti. Efikasna saradnja zahteva jasnu komunikaciju, zajedničke ciljeve i posvećenost pronalaženju obostrano korisnih rešenja. Moraju se uspostaviti platforme za dijalog i pregovore kako bi se odgovorilo na izazove i podstakao duh saradnje.

Zaključak: Pristup saradnje neguje osećaj zajedničke odgovornosti za dobrobit životne sredine i lokalne zajednice. Kako gradovi udružuju snage, oni imaju potencijal ne samo da podignu iskustvo već i da izgrade održiviji i međusobno povezani svet.

Predavači i Panelisti na BTMF 2023

Turistička organizacija Beograda, Srbija

Branislav Knežević

Turistička organizacija Novog Sada, Srbija

Adem Braco Suljić​

Vlasnik i CEO MICEBOOST Consulting, Hrvatska

Dragana Božić

Turistička organizacija Niš, Srbija

Katarina Stojmanovski

Miross agencija Beograd, Srbija

Miralem Mešković

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, BiH

Miroslav Rađen

Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Srbija

MICE Knowledge, Velika Britanija

Snežana Perić

Turistička organizacija grada Loznice, Srbija

Prof. dr Jovan Popesku​

Centar za odgovoran i održivi razvoj turizma – CenORT, Srbija

Ljubiša Nešovanović

Robinson Adventure Team, Srbija

Mladen Šukalo

Turistička organizacija grada Banja Luka, BiH

Olivera Todorović

Turistička organizacije opštine Višegrad, BiH

Darko Habuš

Beogradski maraton, Srbija

Slobodan Unković

Turistička organizacija Beograda, Srbija

Ivana Rebić

Turistička organizacija opštine Budva, Crna Gora

Ljupčo Janevski

Agencija za promociju i podršku turizma Severne Makedonije

Bojan Vučurević

Gradska uprava Trebinje, Odjeljenje za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo, BiH

Predavači sa BTMF 2022

Panel: OTVORENI BALKAN

Turistička organizacija Beograda, Srbija

Agencija za promociju i podršku turizma Severne Makedonije

Turistički Klaster Hercegovina, BiH

Turistička organizacija Republike Srpske, BiH

Foreign Investors Council, Srbija

Shkodra travel, Albanija

Panel: MICE Industrija

Kongrsni biro Srbije

MICE Knowledge, Velika Britanija

Futurizam, Srbija

Hotelska asocijacija Makedonije, Severna Makedonija

Fruške terme, Srbija

Harmonija Hotel Group, Albanija

Privredna Komora Srbije

Organizatori​

Organizatori foruma su Turistička organizacija Beograda, Centar za razvoj turizma CERTUS.

Naši Partneri

Galerija – BTMF 2023