KAMPANJA ‘HAJ’ NA SELO’ – SELA KAO NAJPOŽELJNIJE TURISTIČKE DESTINACIJE

Kampanja “Haj’ na selo” poziva sve da posjete bosanskohercegovačka sela kao najpoželjnije turističke destinacije, a u okviru te kampanje na stranici www.rural.ba može se jednostavno pretražiti i odabrati više od 100 seoskih domaćinstava, ugostiteljskih objekata i pružatelja turističkih usluga.

Izbor olakšavaju detaljni opisi destinacija i multimedijalne prezentacije, kao i direktni kontakti pružatelja usluga. U cilju jačanja kapaciteta i razvoja ponude u ruralnom turizmu, platforma rural.ba istovremeno služi kao servis za prezentaciju i uvezivanje seoskih domaćinstava. Pri tome će se ove ruralne destinacije i sadržaji koje one nude moći lakše povezati s domaćim i stranim gostima te turističkim i razvojnim agencijama.

Seoska domaćinstva u BiH će lakše profilirati i brendirati svoju ponudu, širiti bazu gostiju, uvezivati se međusobno te tako racionalnije iskoristiti prirodne i druge sadržaje u svojoj blizini.

Platforma je prvobitno osmišljena s ciljem ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na turistički i gastro-kulturološki sektor, no ubrzo je izašla izvan okvira ove misije i nastavila se razvijati kao sveobuhvatno rješenje za brendiranje i predstavljanje ponude ruralnog turizma u BiH.

Za razvoj platforme zaslužni su entuzijasti iz agencije Balkantina, a koncept je podržala Vlada Švicarske kroz aktivnosti MarketMakers projekta. Balkantina je jedna od potpisnica načela koja je predložila novoosnovana koalicija Budućnost turizma, a odnose se na jačanje održivosti turizma u vrijeme pandemije i kreiranju zdravijeg okruženja na samim destinacijama, kao i među posjetiteljima i osobljem.

Platforma Rural.ba namijenjena je svim profilima domaćih i stranih turista, porodicama s djecom, tragačima za avanturama u prirodi i ljubiteljima autohtonih okusa.

Većina sela zbog svoje blizine se već nalazi na listi i mapi svakog stanovnika u BiH, a Rural.ba će ih na ovaj način tek podsjetiti na sakriveno turističko blago za čije otkrivanje im nikada neće trebati vize, avionske karte ili granične kontrole. Svjetska turistička organizacija UNWTO je 2020. godinu proglasila godinom turizma i ruralnog razvoja u svijetu, ali nema sumnje da će i 2021. u srcima naših građana također biti godina putovanja po domaćim ruralnim destinacijama.

Kampanja se odvija se na pet kanala društvenih mreža: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin i Youtube, saopćili su organizatori.

Izvor: https://www.bhputovanja.ba/

Foto: Pixabay